Kliknite ovde da biste pozvali na besplatnu konsultaciju

lindell_lavoie_logo_personal_Injury_workers_compensation_Lawyers

(612) 339-8811
Logotip web sajta Minnjury.com

Odmah dobijte pomoć

  Pročitao sam Politika privatnosti

  Zašto "Poštovanje, rezultati, olakšanje", i šta to znači za Lindell & Lavoie, LLP?

  Poštovanje. Radi se o našem poštovanju prema klijentima i poštovanju koje naša firma uživa od drugih advokata i osiguravajućih kuća. Prečesto vidimo ili čujemo da neki advokati tretiraju klijente kao robu. Njihovi slučajevi su uglavnom samo brojevi dosijea, s tim što advokat uvek najbolje zna, a klijenti se nikada ne osećaju kao da ih neko zaista sluša. To se nikad ne deљava u Lindell & Lavoie. Naše obaveze prema našim klijentima posmatramo kao da se pobrinemo da njihov slučaj, njihove priče, njihovi životi budu predstavljeni na najubedljiviji, najmoćniji i profesionalno efikasan mogući način, bilo tokom pregovora ili u sudnici. Da bi naši advokati to uradili, moramo da saslušamo naše klijente i poštujemo njih i njihove misli i nedoumice kako bismo upijali sve važne detalje njihovog slučaja.
  Pronašli smo ovakav način bavljenja pravom ne samo da nas blisko veћe za naљe klijente, veж i radi. Pogledajte rezultate našeg slučaja za dokaz. Štaviše, naše poštovanje prema našim klijentima, i vreme koje smo uložili u poznavanje njih i njihovih potraživanja tokom naših višegodišnjih odličnih pravnih praksi i zaslužili smo Lindell & Lavoie veoma cenjenu reputaciju među našim protivnicima i osiguravajućim kompanijama.

  Rezultati. U profesiji prava, kao i u većini drugih zanimanja, advokati se na kraju ocene po sposobnosti da dobiju rezultate za svoje klijente. Razumemo ovu činjenicu i pozdravljamo proveru. Kao iskusni, vešti i samouvereni advokati na suđenju, znamo da možemo da dobijemo optimalne ishode za naše buduće klijente baš kao i za naše klijente iz prošlosti decenijama. U tom slučaju, ima više rezultata od iznosa bruto poravnanja ili presude koju advokat donosi. Naši rezultati uključuju obavljanje svih sveobuhvatnih radova koji okružuju ta poravnanja i presude kako bismo osigurali našim klijentima da su svi labavi krajevi vezani, svi računi na broju i zadovoljni, a mimo toga obično čak pomažemo da se olakšaju finansijski saveti kada se to zatraži ili bude neophodno.

  Olakšanje. To je koncept za koji smo sigurni da naši klijenti razumeju, ali to drugima nije tako očigledno. Olakšanje se gotovo univerzalno predstavlja u dve zapažene prilike u našem odnosu sa našim klijentima. Prva se dešava kada u početku upoznamo naše klijente i oni izaberu da nas zadrže. U ovom besplatnom konsultantskom sastanku koji se često dešava na lokaciji koju klijenti biraju, mi uzimamo vreme da odgovorimo na sva pitanja naših klijenata i izložimo im šta da očekuju. Jednom kada nas naši klijenti upoznamo i realizujemo advokate i tim koji angažuju da im pomognu, postoji opipljiv osećaj olakšanja kod našeg novog klijenta znajući da više nisu sami i da će biti stručno savetovani i zastupljeni tokom celog procesa. Drugi osećaj olakšanja dolazi kada smo za naše klijente postigli ono što smo naumili, a oni mogu da stave proces iza sebe i iskoriste novčano olakšanje kako bi vratili svoje živote na pravi put.

  Poštovanje, rezultati, olakšanje. To je ono љto isporuиimo.

  Kliknite ovde da biste pozvali na besplatnu konsultaciju

  Odmah dobijte pomoć

   Pročitao sam Politika privatnosti

   Lindell & Lavoie, LLP

   2420 Centar Selo
   431 Južna Sedma ulica
   Mineapolis, MN 55415-1801

   Toll Free: 888-339-8811
   Tel: 612-339-8811
   Faks: 612-349-6806